huurwoningen

Vergroten van de kans op een huurwoning

12 okt 2015

Een goede doorstroming op de woningmarkt vergroot de kansen van woningzoekenden. Woningbouwvereniging Oudewater en de gemeente trekken gezamenlijk op om meer doorstroming te krijgen op de woningmarkt. Als oplossing denken zij aan het eerder uitvoeren van geplande woningbouwprojecten en het samen zoeken naar verdere nieuwbouwmogelijkheden.

Meer sociale huurwoningen