Onderzoek toont haalbaarheid nieuw openluchtzwembad aan

30 apr 2015

Een nieuw openluchtzwembad is financieel en ruimtelijk haalbaar voor Oudewater. Dat geldt niet voor het plan van een overdekt zwembad. Dit is te duur én te risicovol voor de gemeente.

Overdekt zwembad kan Oudewater niet betalen en is te risicovol

Tot die conclusie is onderzoeksbureau SemadAdvies gekomen na een vergelijkend onderzoek. Burgemeester en wethouders onderschrijven de conclusies uit het onderzoek. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Die neemt hierover op donderdag 21 mei een besluit.

Vraag om een vergelijkend onderzoek

In oktober 2014 stelde de gemeenteraad de besluitvorming over een nieuw zwembad uit. Dit vanwege het ontbreken van voldoende vergelijkende gegevens. Vooral op het gebied van financiën en de bouw van woningen. Daardoor vond de gemeenteraad dat hij op dat moment geen goede afweging kon maken van de plannen van de twee initiatiefnemers. Dat zijn Ceifer (openluchtbad) en Consortium Oudewaterse Ondernemers (COO, overdekt zwembad met een openluchtbad).

Vertrouwen in de voorgestelde aanpak

In de achterliggende maanden voerde SemadAdvies het vergelijkend onderzoek uit. Hieraan voorafgaand heeft de adviseur van SemadAdvies de Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) en de twee initiatiefnemers op de hoogte gebracht van zijn aanpak. Zowel de initiatiefnemers als de SBZO gaven bij die gelegenheid te kennen content te zijn met deze gedegen werkwijze. Ook spraken zij hun vertrouwen uit in het vervolg van het traject.

Samenvattende conclusies

Samenvattend komen de conclusies uit het eindrapport van SemadAdvies op het volgende neer. Een openluchtbad past zowel qua omvang als exploitatie goed bij Oudewater. Dat kan niet gezegd worden van het plan voor een overdekt zwembad. Dat kost meer dan de maximaal € 125.000 die de gemeenteraad hiervoor jaarlijks wil uittrekken. Bovendien kleven aan dit plan grote financiële risico's. Zowel voor de stichtingskosten als de exploitatielasten.Gemeente wil geen onverantwoorde risico's lopen
De initiatiefnemers van het plan voor een overdekt zwembad zijn weliswaar bereid garanties te geven, maar die bieden de gemeente geen of onvoldoende zekerheid. Dat betekent dat het uiteindelijke risico altijd bij de gemeente ligt. Dat maakt het volgens SemadAdvies voor Oudewater onverantwoord om voor een overdekt zwembad te kiezen. Burgemeester en wethouders onderschrijven dat.

Waardering voor het vergelijkend onderzoek

Wethouder Bert Vermeij: ,,Ik ben blij met het gedegen onderzoek dat dit onafhankelijke onderzoeksbureau heeft uitgevoerd. De plannen zijn uitvoerig met elkaar vergeleken. Op basis hiervan hebben wij ons standpunt bepaald en kan de gemeenteraad een besluit nemen over een toekomstige zwemvoorziening in Oudewater.''

Zoeken naar plaats in Noort Syde

De Noort Syde zien burgemeester en wethouders als meest geschikte deel van Oudewater om een nieuw openluchtbad te bouwen. In dat geval komt het Statenland - de plaats van het huidige zwembad - volledig beschikbaar voor woningbouw.

Het vervolgtraject

Voordat de gemeenteraad zich op 21 mei uitspreekt over een zwemvoorziening in Oudewater, komt dit onderwerp eerst aan de orde in het forum Samenleving van 12 mei. Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur in het stadhuis op de Visbrug.

Gemeente Oudewater