Oudewater steunt Woerden in strijd tegen oliewinning in Waarder

20 mrt 2015

Het college van Woerden gaat zich sterk maken om de vergunningen voor het boren naar olie in het Papekopveld in Waarder te laten intrekken. Hoewel Oudewater op voorhand geen aanwijsbare schade of hinder verwacht van de voorgenomen boringen, steunt Oudewater de buurgemeente in haar verzet.

Het Woerdense college vindt dat er lering moet worden getrokken uit de opgedane ervaringen in Groningen. Daar is volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid bij de gaswinning onzorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de burgers. Daarom gaat Woerden verantwoordelijk minister Kamp (winningsvergunning) en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (vergunning boorinstallatie) vragen de vergunningen in te trekken. Ook gaat Woerden in gesprek met Vermilion Energy. Dat bedrijf heeft de winningsrechten. Woerden wil dat Vermilion Energy hiervan afziet.

Tegen boringen

Wethouder Bert Vermeij sluit zich aan bij de opstelling van Woerden. ,,Oudewater heeft zich eerder verklaard tot schaliegasvrije gemeente en uitgesproken tegen voorgenomen boringen in buurgemeente Vlist,’’ neemt Vermeij stelling. Hij vervolgt: ,,Aan het winnen van fossiele brandstoffen kleven veel te veel nadelen en gevaren voor de inwoners. Boringen zorgen niet alleen voor trillingen, geluidsoverlast en extra verkeersbewegingen, maar ze kunnen ook schade veroorzaken aan de watervoorzieningen en bebouwing. In het Groene Hart levert dit ook nog eens een extra risico op vanwege de slappe veenbodem en de voortdurende bodemdaling.’’

Duurzame energie

Oudewater wil zich juist sterk maken voor het zoeken naar vormen van duurzame energie. Dit punt staat op de agenda van het vorig jaar opgerichte Platform Duurzaam Oudewater. Dat praat hierover op dinsdag 31 maart om 20.00 uur in het oude stadhuis. Iedereen is welkom om aan de discussie deel te nemen en ideeën te delen.

Gemeente Oudewater