onthulling plaquette 450 jaar vrij Nederland

23 dec 2022

Donderdag 22 december is tijdens de raadsvergadering door burgemeester, wethouders en de raad een plaquette voor 450 jaar vrijheid onthuld. De geboorte van een vrij Nederland in 1572 is dit jaar op veel plaatsen herdacht. Voor de twaalf steden die destijds in Dordrecht de eerste vrije Statenvergadering belegden is het dit jaar een kroonjaar. Deze vergadering werd een keerpunt in de geschiedenis van Nederland. Oudewater was daar ook bij. Openlijk werd hiermee het verzet tegen de Spanjaarden in opdracht van Willem van Oranje vormgegeven. De geboorte van een vrij Nederland. Een land waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent.