Steuntje in de rug voor mantelzorgers

11 mrt 2015

De gemeente ontvangt ruim € 36.000 van het rijk. Dat geld gebruikt Oudewater om mantelzorgers tijdelijk te ondersteunen en te ontlasten. Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst neemt de uitvoering voor zijn rekening.

Het extra geld moet de pijn verzachten van de bezuinigingen die het rijk heeft doorgevoerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die bezuinigingen hebben - landelijk gezien - medewerkers in de huishoudelijk hulp hun baan gekost. Met het extra bedrag dat het rijk de gemeente in het vooruitzicht stelt, wil het een impuls geven aan de werkgelegenheid.

Wethouder Ad de Regt. ,,Gelukkig vielen er in Oudewater niet of nauwelijks ontslagen in de thuiszorg, omdat de veranderde werkwijze die het rijk heeft ingevoerd in Oudewater al jaren gebruikelijk is. Dat neemt niet weg dat ik blij ben met dit geld. Hiermee kunnen we wat extra's doen voor inwoners die daar veel baat bij hebben.''

De gemeente Oudewater gaat het geld gebruiken om mantelzorgers een steuntje in de rug te geven. Vooral die mantelzorgers die niet in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp, maar het verzorgen van familie, vrienden of buren wel als erg belastend ervaren. In zo'n geval kunnen deze mantelzorgers een beroep doen op deze extra uren huishoudelijke hulp.

Zo'n aanvraag loopt via het Stadsteam Oudewater. Per gehonoreerde aanvraag past de gemeente maximaal € 12,50 per uur bij. De rest van de kosten komt voor rekening van de inwoner zelf. De extra hulp levert woon- en dienstencentrum De Wulverhorst. Het gaat dan vooral om ‘extra schoonmaakwerkzaamheden' waar een mantelzorger of chronisch zieke niet aan toekomt. Bijvoorbeeld het opruimen van een zolder of garage en extra zeemwerkzaamheden.

Gemeente Oudewater