Journalistieke onafhankelijkheid Oudewater blijft overeind

21 mrt 2019

Oudewater neemt toch geen journalist in dienst die tot taak krijgt om een verslag van de raadsvergadering te schrijven. Dat plan ontstond tijdens een vorige raadsvergadering omdat men vond dat de verslaglegging in de IJsselbode onvoldoende was. Inmiddels is er een andere journalist die de verslagen schrijft. Die maakte bezwaar omdat er dan twee verslagen over dezelfde vergadering in de krant zou komen en omdat de journalistieke onafhankelijkheid in het geding zou zijn als een door de gemeente betaalde journalist de verslagen zou moeten schrijven.

De gemeenteraad van Oudewater heeft nu besloten dat er wel een schrijver door de gemeente in dienst wordt genomen maar dat die tot taak krijgt op de gemeentepagina in de IJsselbode uitleg over plannen te schrijven.

Meer hierover te horen via ondertaande link:

https://www.rplwoerden.nl/images/nieuws/2019/podcast/12/Jounalistiek%20O...

RPL Woerden