Oudewater speelt in op groeiende vraag naar woningen

21 mrt 2019

De gemeente Oudewater werkt samen met woningcorporatie De Woningraat om het woningaanbod te vergroten. Onlangs kwamen er dertig nieuwe eengezinswoningen beschikbaar…

aan het Kardeel. Eerder ontvingen twaalf eigenaren de sleutel van hun nieuwe twee-onder-een-kapwoning. Dit soort projecten verlichten de druk op de woningmarkt, maar wethouder Bob Duindam weet dat er meer nodig is. “Daarom worden er de komende jaren flink wat nieuwe huizen gebouwd in Oudewater, door De Woningraat, de gemeente en particuliere initiatiefnemers. Dat zijn allemaal zogenaamde binnenstedelijke projecten. Maar we kijken ook al vooruit naar de huisvesting van komende generaties. Omdat we over een paar jaar alle mogelijke bouwlocaties hebben benut, zijn we met de provincie in gesprek om op termijn onze bouwmogelijkheden te vergroten”, aldus Duindam. Het gaat dan om het bouwen buiten de zogenoemde rode contour. Die rode contour is een denkbeeldige lijn die de provincie om de bebouwing van Oudewater heeft getrokken. Buiten die lijn mag Oudewater nu geen nieuwe huizen neerzetten.

Duindam zegt dat er tot 2035 honderden nieuwe woningen nodig zijn om een vitale stad te blijven. Hij heeft hierover begin 2018 al met de gemeenteraad over gesproken.

RPL Woerden