Wim Knol verder als onafhankelijk Raadslid

20 sep 2018

Zojuist is tijdens de raadsvergadering door de fractievoorzitter van de Onafhankelijken meegedeeld dat fractie en bestuur Wim Knol hebben verzocht de fractie van de Onafhankelijken te verlaten wegens onoverbrugbare verschillen van inzicht. Dit over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Wim Knol zelf deelde mee dat hij de uitgangspunten, waarvoor hij destijds lid is geworden van de Onafhankelijken, niet meer terugvindt en daarom heeft besloten als 'onafhankelijk' raadslid door te gaan. Met een kleine letter, want niet binnen de partij van die naam. Hij gaat de komende tijd op zoek naar medestanders voor zijn zienswijzen.

Tekstschrijver

Eén en ander is niet los te zien van de commotie rond het aanstellen van een onafhankelijk tekstschrijver om de raadsvergaderingen te verslaan. Kennelijk is Knol nog de enige die daarop aandringt. Dit blijkt door een onmiddellijk door hem gestelde vraag, in zijn nieuwe rol als eenmansfractie, wanneer hij een voorstel tegemoet kan zien over de paragraaf in het coalitie-akkoord.

Wethouder Lont kon daar nog geen tijdstip aan verbinden. Wél heeft hij in de raad toegezegd nog steeds met een voorstel naar de raad te komen dat op draagvlak kan rekenen. Het coalitieakkoord is niet aangepast.


Foto: Twitter