Wethouder Sietze Ypma stopt per direct

13 dec 2017

Wethouder Sietze Ypma legt per direct zijn functie neer. Burgemeester Verhoeve en wethouder Duindam nemen voorlopig zijn portefeuille's waar. Als reden voor het stoppen met het wethouderschap voert Ypma aan dat hij en de fractie van de Onafhankelijken verschillend aankijken tegen de wijze waarop hij uitvoering geeft aan het coalitieakkoord (met VVD/D66). Ypma ervaart die verschillen als een belemmering om zijn functie als bestuurder goed en effectief te kunnen voortzetten. Wethouder Ypma was per 15 september benoemd als opvolger van de eveneens opgestapte wethouder Vermeij.