Begrotingsraad Oudewater [UPDATE]

9 nov 2017

Bij de begrotingsraad (nu te beluisteren via Midland FM) zijn twee amendementen en vier moties ingediend. De Onafhankelijken (geen OZB-verhoging, ook niet trendmatig), verlaging van het percentage waarmee de gemeentelijke lasten worden verhoogd (ter vergadering ingetrokken). Duurzaamheid (motie Onafhankelijken, maak een plan voor meerdere jaren en trek daar geld voor uit) en drie moties van de Christenunie/SGP respectievelijk over de volkstuinen (handhaven huidige locatie, combineren met park, masterplan maken), onderzoek naar de effecten van (v)echtscheidingen op de toegenomen vraag naar jeugdzorg, de weekmarkt (onderbrengen in een stichting en voorkomen dat de horeca met terrassen de ruimte voor de markt beperkt).

De moties en amendementen zijn op de volgende link na te lezen: https://gemeenteraad.oudewater.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/09-nov...

UPDATE:

Amendement OZB: Verworpen met alleen de stemmen van de Onafhankelijke voor.
Motie Duurzaamheid: ingetrokken na toezegging college
Motie Markt: verworpen, met alleen SGP/CU voor
Motie Volkstuinen: verworpen, met de stemmen van SGP/CU en CDA voor
Motie (v)echtscheidingen: Verworpen met alleen de stemmen van SGP/CU voor
Programmabegroting: ongewijzigd aangenomen met algemene stemmen