Geen doorgaand verkeer meer langs Lange Linschoten

13 sep 2017

Zowel langs de noord- als zuidkant van de Lange Linschoten mag alleen nog bestemmingsverkeer rijden. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is niet langer toegestaan. Dat besluit moet niet alleen de verkeersveiligheid vergroten, maar ook de aantasting van de weg en oevers verminderen.

Op de Noord- en Zuid-Linschoterzandweg mag zich alleen nog bestemmingsverkeer begeven. Beide wegen waren op gezette tijden al gesloten voor doorgaand verkeer, maar veel navigatiesystemen houden hier geen rekening mee. Zij sturen automobilisten via de kortste weg tussen Oudewater en Linschoten. En dat is langs de Lange Linschoten. Wethouder Bob Duindam: ,,Ons nieuwe besluit om alleen bestemmingsverkeer toe te laten is op 12 juli 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Aanbieders van navigatiesystemen gaan deze geslotenverklaring overnemen. Wij verwachten dat dit een afname van het doorgaande verkeer gaat betekenen.’’

Historische dijk- en polderweggetjes - zoals die langs de Lange Linschoten - kunnen geen grote hoeveelheden verkeer of voertuigen van aanzienlijke omvang aan. De afsluiting betekent een (beperkte) omrij afstand voor gemotoriseerd verkeer. Bijvoorbeeld via de provinciale weg N228 of de A12. Dat ongemak voor automobilisten vindt Oudewater niet opwegen tegen de hinder, schade aan de weg kanten én de verkeersonveiligheid die elkaar passerende voertuigen veroorzaken.

Het verkeersbesluit maakt onderdeel uit van een groter plan. Het gemeentebestuur wil de oevers van de Lange Linschoten namelijk blijvend verbeteren. Dat kan Oudewater niet alleen. Daarbij werkt zij samen met de gemeente Montfoort, de provincie Utrecht, Stichting Ribius Peletier JR (Landgoed Linschoten) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Binnenkort gaat de politie - samen met wethouder Duindam en een aantal aanwonenden - controleren of de weggebruikers zich aan het verkeersbesluit houden.

Foto-onderschrift: Wethouder Bob Duindam bij één van de nieuwe verkeersborden die doorgaand verkeer langs de Lange Linschoten weren.

Gemeente Oudewater