Oudewater geeft weer een stukje van zijn verleden prijs

17 aug 2017

Archeologen hebben aan de Lange Burchwal niet alleen muurwerk ontdekt van woningen uit de 15e en 17e eeuw, zij troffen ook sporen aan van bewoning uit de 14e eeuw. Uit die tijd legden zij een verhoging - vermoedelijk een terp - bloot waarop een huis heeft gestaan.

Op dinsdag 15 augustus heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden op een terrein aan de Lange Burchwal. Dit is uitgevoerd door ADC Archeoprojecten, geassisteerd door de Archeologische Werkgroep Oudewater. De onderzoekers trokken een smalle proefsleuf door het terrein en verrichtten twee grondboringen.

De archeologen voerden het onderzoek uit, omdat er bouwplannen klaarliggen voor deze plek. Gezien de ligging in de historische stadskern van Oudewater gaan archeologen in zo’n geval eerst kijken om historische resten te onderzoeken en te documenteren, zodat die niet verloren gaan.

Bij het onderzoek troffen de archeologen muurwerk van twee huizen uit de 17e eeuw aan. In de laag eronder zijn resten van een huis uit de 15e eeuw gevonden. En weer daaronder stuitten de archeologen op nog oudere sporen. Een donker gekleurde grondlaag duidt vermoedelijk op een terp uit de 14e eeuw waarop een huis heeft gestaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat dit ook werkelijk het geval is.

Verder wist amateurarcheoloog Caio Haars met zijn detector nog een aantal eeuwenoude voorwerpen het heden binnen te loodsen, waaronder een onbekende munt, een musketkogel, een vingerhoedje en tinnen lepel. Verder diepten archeologen nog een 15e-eeuwse aspot - in scherven – op.

Foto-onderschrift: De donker gekleurde grondlaag is de vermoedelijke terp uit de 14e eeuw. Foto Caio Haars

Gemeente Oudewater