CDA loopt weg bij behandeling jaarstukken 2016

6 jul 2017

De behandeling van de jaarstukken 2016 van de Gemeente Oudewater leidde tot een fel debat over de vraag of deze nu wel of niet rijp waren voor bespreking.

Stukken gewijzigd

Het CDA stelde dat de stukken nog tot op het laatste moment (gisteravond) waren gewijzigd en de auditcommissie, die aan de raad een advies moet uitbrengen, dus niet in de gelegenheid is geweest om die rol te vervullen. Het CDA achtte de stukken om die reden niet rijp voor bespreking. De burgemeester en de rest van de fracties waren van mening dat het CDA het voorstel dan bij de vaststelling van de agenda had moeten afvoeren. Door in te stemmen met de agenda had de fractie de stukken rijp voor bespreking geacht.

Geschorst

De vergadering is korte tijd geschorst geweest. Na de schorsing hield het CDA echter voet bij stuk en besloot daarom tot de zeer ongebruikelijke actie om de vergadering te verlaten tijdens de behandeling van dit agendapunt. Na het bespreken van dit agendapunt nam het CDA weer plaats in de raadszaal. Het laatste woord over deze kwestie is nog niet gevallen....