Motie tevergeefs voor boze tuinders in Oudewater

21 apr 2017

Er gaat geen streep door het voornemen om volkstuinen in Oudewater te laten verplaatsen om ruimte te bieden aan een nieuw zwembad. Een motie van CDA en ChristenUnie/SGP en de aanwezigheid van tachtig á honderd tuinders ten spijt.

VVD/D66 en De Onafhankelijken stemden tegen de motie om 'de volkstuinvereniging de toezegging te doen dat van verplaatsing van de volkstuinen zal worden afgezien.' De aanwezige tuinders, die zich al ruim voor de vergadering bij het bordes van het stadhuis verzamelden met fluitjes, spandoeken en plantjes voor alle raadsleden, waren achter de deuren van de raadszaal getuige van een fel debat.

Dupe
Kees de Bruijn (CDA) vroeg zich bij het indienen van de motie af waarom de 169 volkstuinen 'de dupe moeten worden van de plannen van dit college?' Hij kreeg de nodige kritiek van coalitiepartijen De Onafhankelijken en VVD/D66. ,,Dit is stemmingmakerij. Deze flutmotie is te smal. U komt nu op voor de volkstuinders, maar waar bent u als straks de postduivenvereniging, de scouting of Tjonkie moeten worden verplaatst?'' vroeg René van den Hoogen (De Onafhankelijken) zich af. Hij kreeg uiteindelijk wel applaus van de tuinders: ,,Dit is een mooie vorm van burgerparticipatie. Er is nog geen plan, maar er wordt al wel gesproken met deze mensen. En wij zeggen: Als u niet weg wilt, dan hoeft u niet weg. Maar deze motie gaat in op de emotie.''

Elly van Wijk, fractievoorzitter van VVD/D66, merkte op te willen kijken naar alternatieven, maar zag niets in de motie. ,,Want met weerstand boek je geen vooruitgang. We willen Oudewater sterker maken voor de toekomst en dat willen we met elkaar doen. Niet door nu verplaatsing uit te sluiten.''

Anders
Wethouder Bob Duindam erkende dat de communicatie in de richting van de volkstuinvereniging anders had gemoeten, 'zoals wij eerder in een brief al duidelijk hebben gemaakt.' Dit deed hij naar aanleiding van opmerkingen van Jan Broere (CU/SGP). ,,Het kan zijn dat deze raad nu anders kijkt naar eerdere besluiten, maar ik pas voor opmerkingen als dat het aan mij ligt'', aldus Duindam. Zijn communicatie was de tuinders inderdaad in het verkeerde keelgat geschoten, zo verklaarde Dick Kenbeek. Hij bestiert reeds twintig jaar een tuin op het complex. ,,De verplaatsing is een dictaat. Er is geen overleg geweest'', foeterde hij. ,,Later stuurde de gemeente wel een brief, dat de boodschap zo niet bedoeld was, maar alle opties bleven wel open.''

Gerard van Heemskerk, voorzitter van de volkstuinvereniging, bood daarom voorafgaand aan de vergadering een tien punten tellend manifest aan tegen de verplaatsing van de volkstuinen. ,,Onze leden, veelal oudere mensen, hebben op hun tuin hun regelmatige activiteiten en contacten. Als de tuinen worden verplaatst, zal de helft van onze leden afhaken omdat zij geen zin hebben om elders een nieuwe tuin op te bouwen. Dat duurt namelijk jaren'', aldus Van Heemskerk.

AD