Met aangepaste begroting 2017 kan Oudewater ambities waarmaken

16 mrt 2017

Op 30 maart 2017 krijgt de gemeenteraad een nieuwe begroting voor 2017 gepresenteerd. Die biedt ruimte om de ambities van de coalitie van Onafhankelijken en VVDenD66 waar te maken. Bovendien komt er meer geld beschikbaar om de bestaande wegen en gebouwen beter te onderhouden. En - ook niet onbelangrijk - deze begroting voldoet aan de eisen die de rijksoverheid en de provincie hieraan stellen.

De presentatie van een gewijzigde gemeentebegroting voor 2017 is nodig. In de 'oude versie' was namelijk nog geen rekening gehouden met de ambities van de toen net gesmede coalitie van Onafhankelijken en VVDenD66. Daar was op dat moment te weinig tijd voor. Bovendien voldeed die begroting niet aan alle wettelijke vereisten. Nu is die op dat punt wel in orde.

Bob Duindam - wethouder voor onder andere financiën - licht enkele belangrijke verbeteringen toe. ,,De coalitie kan haar plannen voor Oudewater waarmaken. Zo komt er jaarlijks € 270.000 extra beschikbaar voor het onderhoud van wegen en gebouwen. En voor het behoud van De Klepper trekken wij jaarlijks € 60.000 extra uit.'' Als het om de Lange Linschoten gaat hoopt Duindam met alle overheden tot overeenstemming te komen. Zodra dat het geval is, kan Oudewater de investeringen bekostigen die voor haar rekening komen.

Bij die impulsen blijft het niet. Ook de zorg profiteert van de nieuwe begrotingsopzet. ,,Voor chronisch zieke en gehandicapte inwoners verruimen we de mogelijkheden om hen financieel tegemoet te komen. Ook maken we meer werk van het bestrijden van armoede. Daarnaast mogen mantelzorgers van ons een extra steuntje in de rug verwachten.''

Ook bij volkshuisvesting gaat Oudewater stappen zetten. ,,Om de stad vitaal te houden moeten er woningen voor starters en gezinnen komen. Dat brengt ook de doorstroming op gang. Voor het stimuleren van de woningbouw trekken we twee ton uit. Dat maakt het mogelijk dat er op Sisal en Manilla in Noort Syde II 30 sociale huurwoningen komen. Een mooie impuls voor Oudewater,''

Het meerjarenperspectief van de gemeente ziet er florissant uit met royale oplopende overschotten. Alleen voor 2017 is een toevoeging uit de algemene reserve noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen. ,,Als je iets wilt behouden, moet je soms veranderen," stelt Duindam. Hij vervolgt: ,,Daarom geven we de gemeente een stevige impuls met investeringen. Tegelijk voeren we een degelijk financieel beleid waarbij we de algemene reserve de komende jaren zien stijgen.''

Duindam voorziet de komende jaren een verbetering van de reservepositie van de gemeente van ongeveer 3 miljoen euro in 2017 naar rond de 5 miljoen euro eind 2021. In deze algemene reserve zit geld dat de gemeente achter de hand houdt om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Aan de al eerder vastgestelde gemeentelijke belastingen - zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (ozb) - verandert niets.

Gemeente Oudewater