Wijk Noort Syde II nadert zijn voltooiing

7 mrt 2017

Met de verkoop van de grond voor de bouw van 12 half vrijstaande woningen aan het Kardeel, krijgt de wijk Noort Syde II steeds meer vorm. Er resteert nu nog één kavel grond (Kardeel 20) en er vinden gesprekken plaats over de bouw van nieuwe woningen op Sisal en Manilla.

Op 3 maart tekende burgemeester Pieter Verhoeve namens de gemeente de koopovereenkomst met Promad BV. Dit projectmanagement- en ingenieursbureau - vertegenwoordigd door Rob Stekelenburg - koopt de grond om hier 12 half vrijstaande woningen te bouwen.

Verantwoordelijk wethouder Bob Duindam: ,,Dit plan geeft weer een impuls aan de woningbouw in Oudewater en de afronding van de wijk. Hopelijk kunnen we binnen niet al te lange tijd ook plannen presenteren voor de braakliggende gronden aan Sisal en Manilla.''

Na de verkoop van de grond aan het Kardeel voor de 12 half vrijstaande woningen resteert hier nog een kavel van een kleine 900 vierkante meter voor de bouw van een vrijstaande woning.

Verder bereidt de gemeente plannen voor om de bouw van 30 woningen mogelijk te maken op Sisal en Manilla. ,,Dat vermindert de druk op de woningmarkt en brengt de doorstroming op gang,'' kijkt Duindam vooruit.

Foto-onderschrift: Kardeel, de plaats waar de 12 half vrijstaande woningen komen.

Gemeente Oudewater