Twaalf burgemeesters overhandigen op 3 juli vrijheidsakte aan koning

1 jun 2015

Tijdens de verjaardagsbijeenkomst op vrijdag 3 juli in de Grote Kerk van Oudewater houdt prof. dr. Herman Pleij een lezing met de titel ‘De geboorte van Nederland’. Twaalf burgemeesters ondertekenen namens twaalf steden een vrijheidsakte en overhandigen die aan koning Willem-Alexander.

In 1572 was Oudewater één van de twaalf steden die deelnam aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Hier kozen twaalf Hollandse steden voor Willem van Oranje als hun politiek leider en voorzagen hem van geld. Oudewater werd als gevolg van deze keuze in 1575 verwoest door het Spaanse leger en daarna herbouwd.

‘‘Dit was een kantelpunt in onze stadsgeschiedenis. De monumentale binnenstad nu was destijds een wederopbouwproject’’, legt burgemeester Pieter Verhoeve uit. Pleij was één van de eersten die het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering onderkende. ‘‘Vertegenwoordigers van de burgerij en adel die op eigen initiatief bijeenkwamen, dat mocht alleen als de landsvorst hen opriep. Maar Dordrecht durfde het aan en benoemde zelfs Willem van Oranje tot stadhouder onder hun zeggenschap, een slag in het gezicht van de Spaans-Habsburgse overheerser.’’

Na de lezing van Pleij ondertekenen de twaalf burgemeesters van de twaalf steden die destijds deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering een vrijheidsakte en overhandigen deze aan de koning.

Herman Pleij is emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde. Hij schreef talloze boeken en artikelen, en is regelmatig tafelgast bij De Wereld Draait Door.

De komende periode maken de gemeente Oudewater, de Stichting Oudewater 750 jaar Stad en het oranjecomité Oranje Boven Oudewater meer bekend over het programma op 3 juli. Want naast een plechtigheid van drie kwartier voor genodigden in de Grote Kerk, is er ook een buitenprogramma van drie kwartier in de historische binnenstad van Oudewater. Daar krijgen alle inwoners en gasten van de stad ruimschoots de gelegenheid om de koning te zien.

Zenderstreeknieuws