Agenda Raadsvergaderingen Oudewater

5 feb 2024

Komende raadsvergaderingen Gemeente Oudewater,

Volledig vergaderoverzicht zie wesite gemeente Oudewater,

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats in het Stadhuis op de Visbrug. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. 

De vergaderingen van de raad zijn ook live te beluisteren en achteraf terug te luisteren. 

U kunt bij de Forumvergaderingen inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Bij de raadsvergaderingen kunt u inspreken bij agendapunt 4 'inspreekrecht' om een onderwerp bij de raad onder de aandacht te brengen. Voor beiden geldt dat u zich hiervoor kunt aanmelden bij de griffier tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en onderwerp.  

Wil u zich aanmelden of ander contact met de gemeenteraad of informatie toesturen? Dat kan via het mailadres griffie@oudewater.nl.

Menso Bosma, griffier.

Tags: